Mundo namur

nieuws

Vragenlijst boekhouding grote verenigingen

Geachte heer

Geachte mevrouw

 

In het kader van een wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Gent omtrent de toepassing van de boekhoudwetgeving voor (zeer) grote verenigingen en stichtingen in de praktijk, wordt een vragenlijst afgenomen. Bepaalde rubrieken in de jaarrekening werden reeds geanalyseerd op basis van de neergelegde jaarrekeningen. Het doel van deze vragenlijst is om de bevindingen van deze analyses te verklaren.

Door deel te nemen aan dit onderzoek draagt u bij aan het debat voor een relevante en duidelijke boekhouding voor (zeer) grote verenigingen en stichtingen, waarbij er rekening wordt gehouden met input vanuit de praktijk.

 

Deze vragenlijst dient te worden ingevuld door iemand die verantwoordelijk is voor de boekhouding van de organisatie. Het invullen neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. De antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt.

 

Indien u vragen hebt omtrent dit onderzoek, kan u mij steeds contacteren via Lisa.VanVlaenderen@UGent.be.

 

Link naar de vragenlijst: https://febugent.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1yPdwqmW0ebMIvz

 

Alvast heel erg bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek.

 

Lisa Van Vlaenderen

Student Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg


 
delen
facebook twitter mail